Het geld zal binnen 14-30 dagen teruggestort worden op de rekening die je hebt gebruikt bij de betaling. Opgelet gepersonaliseerde goederen worden niet teruggenomen, tenzij ze zichtbare productie- of fabricagefouten hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *